ΑΡΧΙΚΗ

Τι είναι η γνωσιακή;

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια σχετικά σύντομη ορολογία της ψυχοθεραπείας για μια μεγάλη ομάδα ψυχολογικών προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του άγχους, του θυμού, των συζυγικών διαφωνιών, φόβων και περιστασιακής εκμετάλλευσης / εξάρτησης. Η θεραπεία επικεντρώνεται στο πως σκέφτεσαι, συμπεριφέρεσαι και επικοινωνείς σήμερα, παρά στις εμπειρίες της πρώτης παιδικής ηλικίας. Αμέτρητες έρευνες έδειξαν πως η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η φαρμακευτική αγωγή για την κατάθλιψη, το άγχος, τις εμμονές και τους φόβους. Επιπλέον, επειδή οι ασθενείς μαθαίνουν να αυτοβοηθιούνται στη θεραπεία, είναι συχνά ικανοί να διατηρήσουν την καλυτέρευσή τους μετά το πέρας της θεραπείας.